O Concello de Negreira informa que por Decretos de Alcaldía nº 37/2016 e nº 38/2016, de data, ámbolos dous, do día 2 de febreiro de 2016, aprobáronse as Bases para a formación de listaxes de agarda para a sustitución do persoal laboral temporal seguinte:

- Traballador/a social

- Auxiliar de fogar

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días hábiles, a contar desde o mércores 10 de febreiro, no Rexistro Xeral da Casa do Concello, na rúa do Carme 3.

O contido íntegro das referidas Bases atópase a disposición dos interesados/as na Secretaría municipal.

powered by social2s